Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Petice – jak uspořádat petiční akci - Jak na to

Petice – jak uspořádat petiční akci


Každý z nás má právo se obracet na státní orgány s peticemi v záležitostech, jež patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Ačkoli je petiční právo nedílnou součástí demokratického státního zřízení, není dobré význam petice přeceňovat. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Ze zkušeností vyplývá, že, přestože je to správním orgánům v zákoně uloženo (viz dále), úřad na petici často ani neodpoví, popř. velmi neurčitě a vyhýbavě. Úsilí, které bývá na petici vynaloženo, je obvykle v nepoměru k hubeným výsledkům, které přináší.

Petice se doporučuje využít pouze podpůrně k jiným způsobům řešení daných problémů a vzhledem k času a energii, které sbírání podpisů pod petici vyžaduje, je dobré pečlivě zvážit, zda je v daném případě v silách toho, kdo petici zamýšlí, nasbírat tolik podpisů, aby petice měla určitou (politickou) váhu. Nelze však spoléhat na to, že by se daný problém vyřešil pouze peticí.

Hlavní zásady při organizování petiční akce

 • Petice musí být písemná. Petici může sepsat jednotlivec nebo s jinými vytvořit petiční výbor (ten však není právnickou osobou). Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
 • Na petici musí být uvedeno:
  • text petice
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jména, příjmení a bydliště všech členů výboru
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat
  • adresát petice (správní orgán) a datum.

 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat.
 • Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení a bydliště. Nemusí tedy uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec. (Listina základních práv a svobod (čl. 18) stanoví, že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uvede adresu faktického pobytu.)
  (Poznámka: Datum narození každého podepsaného je ovšem potřeba, sbíráte-li podpisy občanů pro uspořádání místního referenda, rodné číslo je potřeba sbíráte-li podpisy pro založení politické strany.)
 • Organizátoři petice mohou k podpisu petice vyzývat všemi způsoby, které neodporují zákonu.
 • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti, k tomu nepotřebujete povolení státního orgánu (pro zábor veřejného prostranství apod.) ani to nemusíte oznamovat (jako u veřejného shromáždění). Při shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
 • Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • Proti odpovědi úřadu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními prostředky, můžete ale podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva, věc medializovat apod.
 • Rada obce a kraje má podle zákona o obcích a zákona o krajích může stanovit vlastní pravidla pro přijímání a vyřizování petic a také stížností. Tato pravidla vám mohou pomoci při „vymáhání“ odpovědi od úřadu vaší samosprávy.

Petice a ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.

Signatáři však nemusí dávat souhlas se zpracováním a není je třeba informovat ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. ani není třeba zpracování osobních údajů (shromažďování podpisů pod petici, předávání petičních archů apod.) oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů však nezavazuje pouze toho, kdo petici podává, ale i úřad, jemuž byla předána. Ten např. nesmí osobní údaje signatářů bez jejich souhlasu předat třetí osobě.

Petice na internetu

V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu.

Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná.Internetovou stránku s právě probíhajícími petičními akcemi v ČR udržuje Econnect v rámci svého zpravodajského portálu. Zároveň nabízí formulář pro vytvoření petice na internetu. Vše najdete na adrese petice.ecn.cz.

 Použitá a doporučená literatura

Vzory podání:
Petice – vzor podání


Související odkazy:
Jak vyřizují petice v obci Pohoří
Petice - stránka Econnectu
Petice na Portálu veřejné správy
Příklad petice propagované na internetu
Příklad petiční akce, kterou organizátoři uspořádali pouze na internetu

Související zákony:
Listina základních práv a svobod
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)


Související zprávy:

15.4.2009 - Arnika a iniciativa Naše stromy dnes předaly petice proti kácení ve všech krajích
Arnika dnes předala hejtmanům petici „Zachraňme stromy“, jejíž požadavky podpořilo více než 18 tisíc lidí. Signatáři žádají hejtmany, aby zastavili plošné kácení alejí, začali o stromy pečovat a mysleli i na výsadbu nových stromořadí podél silnic. Přes šest tisíc podpisů čítá obdobná petice iniciativy Naše stromy.
kategorie: Účast na rozhodování

13.2.2007 - Předání Petice občanů za zklidnění dopravy na Spořilově
Obyvatelé Spořilova žádají primátora Prahy a starostu Prahy 4 o zklidnění dopravy uvnitř této obytné zóny.Původně zahradní čtvrť o rozloze necelý 1 km2 je nyní zcela uzavřena dálnicí, jižní spojkou a dálničním přivaděčem, kde denně projede na čtvrt milionu vozů.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

4.1.2007 - Spor o přechody pro chodce - občané předali petici
Zásadní neporozumění ve věci zrušení přechodů pro chodce na Praze 6 panuje mezi signatáři petice a odpovědnými zástupci města. Občanské sdružení Nový svět, které požaduje obnovu přechodů na frekventované ulici, předalo petiční archy s podpisy čtyř stovek občanů. Úřady a radní argumentují možností využívat vzdálenější přechody nebo přecházet ulici mimo přechod.
kategorie: Účast na rozhodování

17.11.2006 - Protesty proti nové dráze letiště Praha - Ruzyně sílí
Nové webové stránky, petice, připomínkování územního plánu a další aktivity v současné době vyvíjejí občané, kterým vadí připravovaná paralelní dráha ruzyňského letiště. Ta by se měla hlukem a znečištěním ovzduší dotknout obyvatel Prahy a Středočeského kraje.
kategorie: Účast na rozhodování

19.10.2006 - Obyvatelé Prahy 5 chtějí jezdit na kole
Přes 400 občanů podepsalo petici, která požaduje od radnice Prahy 5 větší podporu cyklistické dopravy. Její autoři požadují vybudovat souvislé spojení mezi Starým a Novým Barrandovem a také umožnit výletníkům vyjet z Barrandova bezpečně směrem na Slivenec, do Chuchelského háje a dále do oblasti Českého krasu. Starosta Prahy 5 Milan Jančík se však podle členů sdružení NaKole k tomuto požadavku staví nepříliš vstřícně.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   3. 4. 2007 MB
Petice - počet hlasů
 
   3. 4. 2007 Iuridicum Remedium
Petice - počet hlasů
 
   16. 11. 2007 L.K.
Založení PS
 
   28. 11. 2007 Občan
Založení PS
 
   23. 11. 2011 dominika
počet podpisu
 
   22. 12. 2011 Miris
Zveřejnění seznamu
 
   14. 3. 2013 míša
řekněte i vy konec týrání zvířat
 Za správnost textu odpovídá Petra Kolínská. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit