Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Petice – jak uspořádat petiční akci - Zákony

Právo petiční je garantováno Listinou základních práv a svobod a je tedy právem ústavním. Základním právním předpisem, jež stanoví konkrétní pravidla pro výkon petičního práva je zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ze dne 27.03.1990. Pokud budete sami organizovat petiční akci, věnujte pozornost také zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Listina základních práv a svobod ()
§ 1-Čl. 44 23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Zákon o ochraně osobních údajů ()
§ 1-51 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ze dne 27.03.1990


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit