Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

  1. Přispějte na údržbu našich pozemků
  2. Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo
  3. Stavba zábavního centra
  4. Jak z toho ven?

Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo

Majetkem Centra je také část silnice Bryksova podél nákupního centra a obytných domů. Poté, co CČM neúspěšně požadovalo od svých sousedů, aby se podíleli na nákladech na osvětlení, osvětlení prostě vypnulo a přestalo provozovat. To vše bez ohledu na bezpečnost chodců , a to nejen místních obyvatel, ale i vlastních zákazníků – po této komunikaci totiž přichází část klientů do zábavního centra. I zde jsme návrh CČM odmítli zejména pro naprostou neochotu jednat s námi jako rovnocenným partnerem – zatímco CČM od nás požadoval příspěvek na provozování svého majetku, své povinnosti vlastníka bere značně laxně a například odstranil část parkovacích míst, ačkoli je z titulu věcného břemene povinen lidem z domů umožnit parkování.

Ředitel CČM Klégr při řadě jednání ovšem zopakoval, že „zadarmo“ svítit nebudou. Dosavadní jednání o řešení problému – např. převod osvětlení na městskou organizaci Eltodo – zatím k ničemu nevedla. Situaci zde komplikuje mezera v zákoně – zákon o pozemních komunikacích nepamatuje na povinnost vlastníka účelové komunikace zajistit osvětlení, aby byla bezpečná.

Černá stavba zásobovací komunikace

Když České nemovitosti, resp. ČM Projekt prodával zájemcům byty, oklamal je tím, že v dokumentech uváděl, že mu patří kotelna, ze které mají budoucí vlastníci zajištěno zásobování teplem. V té době však již měl uzavřenu smlouvu s CČM o prodeji objektu kotelny. Centrum pak novým vlastníkům bytů napojených na kotelnu oznámil úmysl kotelnu zbourat, a uvolnit tak další místo pro zásobovací prostory nákupního centra. Připustil svou zákonnou povinnost pokračovat v dodávkách tepla z kotelny, avšak pohrozil, že pokud by na tom lidé z napojených domů trvali, bude dodávat teplo za ceny, do kterých si „započte“ všechny myslitelné náklady, a dodávky podraží tak, že pro vlastníky bude přijatelnější odebírat teplo z dálkového zdroje. Tuto pohrůžku považovali zástupci vlastníků za velmi reálné, a na dodávkách proto netrvali. Do připojení na teplovod Pražské teplárenské investovali 300 000 korun a spoustu času a energie na uzavření smlouvy a technickou organizaci změny zásobování teplem. Netřeba zdůrazňovat, že CČM na tuto vynucenou investici nijak nepřispěl.

V polovině roku 2001 CČM provedl další úpravy zásobování, které spočívaly mimo jiné v rozšíření komunikace podél obytných domů. K té mají vlastníci bytů mimo jiné věcné břemeno parkování; to však CČM nebránilo zrušit několik parkovacích míst. CČM (navzdory svým zkušenostem z mnoha stavebních řízení a zaměstnávání odborníků na provádění staveb) tyto přeměny komunikace nesprávně označil jako drobné stavby, ke kterým postačuje pouhé ohlášení, a stavební úřad oznámil, že proti takovému výkladu nemá námitek.

A co na to úřady?

Zástupce vlastníků bytů proto podal nadřízenému orgánu podnět k přezkoumání tohoto opatření. Magistrátu sice trvalo devět měsíců, než potvrdil nezákonnost tohoto opatření (k aktivitě musel být dohnán stížností na ministerstvo pro místní rozvoj a zveřejněním případu na webu magistrátu), nicméně jej nakonec pozastavil a přikázal stavebnímu úřadu jej zrušit. V této době byla pochopitelně stavba dávno hotová, vlastníci bytů však trvali na nápravě nejen proto, aby stavební úřad jednal formálně správně, ale zejména proto, že v řízení o dodatečném povolení stavby (které musel stavební úřad provést) mohli žádat splnění podmínky platného územního rozhodnutí - oddělení zásobovacího dvora od okolí, zejména zelení. Po více než roce od provedení stavby tak stavební úřad Prahy 14 z příkazu magistrátu zahájil řízení o dodatečné legalizaci černé stavby.

Ústní jednání bylo vedeno děsivě neprofesionálně a podjatě - vedoucí stavebního úřadu ing. Joudová na místě poskytovala právní konzultace zástupcům CČM (kupříkladu slovy „bohužel má právo se tohoto řízení účastnit“) a předem naznačovala, že námitky majitelů bytů odmítne. V této atmosféře si mohli zástupci CČM dovolit verbální útoky i stupidní vyhrožování „tak vám ty domy zbouráme“.

Podle našeho očekávání nebyla v následně vydaném rozhodnutí stavebního úřadu zohledněna připomínka, aby stavební úřad podmínil dodatečné stavební povolení oddělením zásobovací plochy od obytných domů, jak přikazuje územní rozhodnutí Nyní by měl o našem odvolání rozhodnout odvolací orgán.

[Přispějte na údržbu našich pozemků] [Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo] [Stavba zábavního centra ] [Jak z toho ven?]Za správnost textu odpovídá Helena Svatošová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit