Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

  1. Přispějte na údržbu našich pozemků
  2. Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo
  3. Stavba zábavního centra
  4. Jak z toho ven?

Stavba zábavního centra

Poté, co byla na konci roku 1999 zahájena stavba zábavního centra, byli noví vlastníci bytů vystaveni nepřetržitému provozu stavby pod svými okny (zástupci společnosti České nemovitosti resp. ČM projekt, která byty prodávala, přitom ještě v létě 1999 nepravdivě tvrdila, že na sousedním pozemku se v nejbližších letech stavět nebude). Kvůli bezohledné hlučné práci během noci a intenzivnímu osvětlení silnými halogeny se řada vlastníků bytů obrátila na policii. Ta při řešení rušení nočního klidu stavební firmou prokázala naprostou bezradnost. Policisté stavbu několikrát navštívili, avšak poté, co je stavebníci ujistili, že stavba „probíhá podle povolení“, konstatovali, že nemohou nic dělat.

Výbor společenství vlastníků se proto obrátil na příslušný stavební úřad (odbor výstavby úřadu Městské části Praha 14), aby si ověřil podmínky stavebního povolení a opakovaně oznámil neúnosné rušení nočního klidu. Stavební úřad však přes opakované stížnosti občanů nedostál své povinnosti vykonat stavební dozor. Obsah a podmínky stavebního povolení úřad protiprávně tajil několik měsíců. Vedoucí odboru výstavby Ing. Joudová odmítala rozhodnutí svého odboru zpřístupnit s tím, že jde o obchodní tajemství (!).

Nájemníci se kvůli nočnímu hluku ze stavby obrátili také na investora – společnost Centrum Černý Most. Ten požadavky na omezení nočního provozu stavby anebo na případnou kompenzaci permanentního rušení odmítl s poukazem na to, že „lidé měli vědět, co kupují a s čím mohou počítat“. Je pochopitelné, že když vzápětí CČM předložili požadavky, aby vlastníci z domů finančně přispívali na údržbu pozemků ve vlastnictví Centra Černý Most v okolí svých domů, dostali obdobně „vstřícnou“ odpověď. Hlučný noční provoz nakonec částečně eliminovalo měření hygienické stanice, o které zástupci vlastníků požádali.

Zábavní centrum – dvouleté porušování hygienických předpisů

Když CČM zahájilo provoz zábavního centra, obyvatelé bytů v okolním bytě doufali, že nerespektování nočního klidu bylo jen otázkou stavby. Brzy však zjistili, že ani provoz Centra se s předpisy nezatěžuje. Stresující hluk ze zařízení vzduchotechniky na střeše objektu tak již druhým rokem podstatně ztěžuje bydlení v posledních patrech domu. Hluk nabývá takové intenzity, že není možné mít otevřená okna - v takovém případě není slyšet hovor v bytě ani puštěná televize či rádio. Opakované měření hluku potvrdilo překročení zákonných limitů. Dlouhotrvající hluková zátěž má přitom prokazatelné účinky na zdravotní stav lidí a v neposlední řadě je podstatně snížena cena dotčených bytů.

Jediným výsledkem správního řízení zahájeného z podnětu vlastníků bytů hygienickou stanicí byl zákaz provozu zařízení v době od 22 do 6 hodin. Hygienická stanice se však spokojila s tím, že CČM se na ústním jednání zavázalo řešit problém, aby dosáhlo dodržení maximálního hlukového limitu hluku i v denních hodinách. Zástupce CČM se zavázal na jednání na stavebním úřadě v říjnu r. 2002, že do dubna 2003 zajistí nápravu, do konce června však své sliby nesplnil. Centrum Černý Most prostě není ochotno dobrovolně respektovat slušné sousedské vztahy a (především) právní předpisy.

[Přispějte na údržbu našich pozemků] [Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo] [Stavba zábavního centra ] [Jak z toho ven?]Za správnost textu odpovídá Helena Svatošová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit