Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

  1. Přispějte na údržbu našich pozemků
  2. Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo
  3. Stavba zábavního centra
  4. Jak z toho ven?

Jak z toho ven?

Ukazuje se, že jedinou cestou je iniciovat zahájení příslušných správních řízení. Příslušné úřady ale postupují laxně a nedůsledně. Stavební úřad má možnost postihnout stavebníka za porušování podmínek kolaudačního rozhodnutí i obecných technických požadavků na výstavbu, v našem případě je však zcela nečinný. Hygienická stanice zdaleka nevyužila možnosti donutit CČM, aby dodržovalo limity hluku (zastavení provozu, pokuty). Nesplněný závazek CČM v protokolu z úředního jednání nevyvolal žádnou reakci daného úřadu (opět jde o stavební úřad na Praze 14). Proto začátkem tohoto roku podali jednotliví vlastníci, kterým došla trpělivost, žalobu k soudu.

Je tristní, že vědomého dlouhodobého porušování zákona a arogantního přehlížení práv svých sousedů se dopouští CČM, které se prezentuje jako subjekt podporující relaxaci, přátelské vztahy a ohledy k dětem (nedávná soutěž Vyhrajte byt je v kontextu toho, jak bydlení již tři roky „zpříjemňuje“ svým sousedům, vskutku pikantní). Tento bezohledný přístup svou nečinností podporují jmenované orgány veřejné správy, jejichž zákonnou povinností je takováto jednání postihovat, a to bez ohledu na to, že delikvent je ekonomicky silná a známá společnost.

Vážení čtenáři, věřím, že zde prezentované zkušenosti vezmete v potaz při výběru místa, kam půjdete nakupovat nebo se bavit a snad vám alespoň trochu pomohou při řešení podobných problémů ve vašem okolí.

[Přispějte na údržbu našich pozemků] [Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo] [Stavba zábavního centra ] [Jak z toho ven?]Za správnost textu odpovídá Helena Svatošová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit