Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Smlouva o založení Evropského společenství

Zákon číslo:
Oficiální název: Treaty establishing the European Community

Přijata 25. 3. 1957, současné znění z 2. 10. 1997.

Původně název zněl Smlouva o Evropském hospodářském společenství. Maastrichtská smlouva však název změnila na Smlouva o založení Evropského společenství a tím došlo také ke změně názvu samotného společenství. Řadu úprav a změn Smlouvy provedla Amsterodamská smlouva z roku 1997, která také (vzhledem k řadě změn) přečíslovala její hlavy a články.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit