Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Žaloba

Obecné soudy – a) řeší spory občansko právní (mezi fyzickými a právnickými osobami); b) rozhodují o vině a trestu (trestněprávní pravomoc) – srov. heslo Trestný čin; c) přezkoumávají, zda rozhodnutí orgánu veřejné správy je v souladu s právními předpisy – zajišťuje správní soudnictví)

Ústavní soud – na návrh oprávněných subjektů (tj. návrh k ÚS nemůže podat kdokoli) rozhoduje, zda při rozhodování zákonodárných, výkonných či soudních orgánů nedošlo k porušení Ústavy. Jeho rozhodnutí jsou v rámci českého právního nenapadnutelná a všeobecně závazná. Mezi nejdůležitější kompetence ÚS patří rozhodování o souladu právních předpisů s Ústavou a zákony – ÚS může v případě zjištění rozporu např. některý zákon, častěji jeho část, zrušit. Druhou významnou kompetencí je rozhodování o stížnosti proti zásahu orgánu veřejné moci do základních lidských práv.

Správní soud – jeho činnost upravuje zákon č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním. Podle zákona správní soud řeší žaloby proti správnímu rozhodnutí; žaloby proti nečinnosti; žaloby proti tzv. jiným zásahům orgánů veřejné moci; kompetenční spory mezi různými orgány veřejné moci a spory týkající se voleb a politických stran.

Nejvyšší správní soud – je vrcholným orgánem ve věcech správního soudnictví, má čtyři okruhy kompetencí, rozhoduje o kasačních stížnostech, což jsou mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím krajských soudů. Má kompetence volebního soudu, to znamená seznamy voličů, registrace kandidátů, neplatnost voleb a tak dále. Také rozhoduje ve věcech politických stran a hnutí – např. návrhy na registraci politické strany, návrhy na rozpuštění strany, pozastavení její činnosti. Specifickou kompetencí je rozhodovat spory, které vznikají uvnitř veřejné správy. V případě jednání před NSS platí povinnost zastoupení advokátem.

Žaloba k ochraně veřejného zájmu – v současné době může tuto žalobu ke správnímu soudu podat pouze nejvyšší státní zástupce. Vy jako jednotlivec či občanské sdružení můžete obrátit na nejvyššího státního zástupce s podnětem, aby tuto žalobu podal (viz č. § 66 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řízení správním).

Související zprávy

24.3.2011 - IuRe podá podnět ke kontrole zabezpečení osobních údajů při sčítání lidu
Občanské sdružení Iuridicum Remedium podá podnět k prošetření postupu anonymizace formulářů při sčítání lidu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Protichůdná vyjádření představitelů ČSÚ pokud jde o okruh údajů, které mají být z formulářů při anonymizaci odstraněny, a jejich neochota informovat otevřeně veřejnost o tom, co se bude dít s osobními údaji občanů, totiž vyvolávají podezření, že naše data nepředáváme do správných rukou.
kategorie: Účast na rozhodování

19.11.2008 - Spor o D8 se podruhé přesouvá na Nejvyšší správní soud
Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podaly k Nejvyššímu správnímu soudu druhou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, který v září podruhé zamítnul jejich žalobu proti územnímu rozhodnutí pro dálnici D8 přes České středohoří. Stěžovatelé v ní upozorňují, že soud se správně nevypořádal se čtyřmi námitkami žaloby a navíc nerespektoval ani právní názor NSS, který v únoru první rozsudek krajského soudu zrušil.
kategorie: Účast na rozhodování

13.11.2008 - Nejvyšší správní soud územní plán zrušil. Praha přesto okruh ani letiště nevzdává.
Nejvyšší správní soud před několika dny kvůli mnoha závažným pochybením úředníků zrušil část územního plánu Prahy. Tímto průlomovým rozhodnutím soud potvrdil, že změny územního plánu byly připraveny v rozporu se zákony. Přesto ale Praha svůj boj o novou ranvej a Pražský okruh (v tzv. jižní variantě přes Suchdol) v žádném případě nevzdává. V tichosti a bez většího zájmu připravuje tzv. zásady územního rozvoje, které znovu obsahují oba kontroverzní návrhy.
kategorie: Účast na rozhodování

4.11.2008 - Hyundai spouští výrobu, kraj ani vláda sliby nedodrželi
V pondělí dne 3. listopadu spustila výrobu nošovická automobilka Hyundai. Rychlou výstavbu na Moravě největšího automobilového závodu umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby –mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi.
kategorie: Účast na rozhodování

31.10.2008 - Poselství občanů Prahy primátorovi: nechceme stadion ani oceanárium na Letné!
Před rokem v září roku 2007 zahájili aktivní občané Prahy 7 spolu s místní organizací Strany zelených kampaň Zachraňme Letnou. Nedílnou součástí kampaně byl i sběr podpisů občanů pod výzvu zastupitelům hl. města Prahy a Prahy 7 proti výstavbě oceanária a národního fotbalového stadionu na Letné.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit