Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v EU - Jak na to

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v EU


Evropská unie dosud přijala tři směrnice upravující posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí:

Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (= novela předchozí směrnice)

Proces EIA má podle směrnice zajistit, aby vlivy projektu na životní prostředí byly identifikovány a posouzeny před tím, než je o něm rozhodnuto. Veřejnost má mít možnost vyjádřit svůj názor, všechny výsledky posuzování mají být vzaty v úvahu při vydávání rozhodnutí. Veřejnost má být o tomto rozhodnutí následně informována.

Proces má zahrnovat analýzu možných dopadů na životní prostředí, záznam těchto dopadů do zprávy, uspořádání veřejného projednání této zprávy (posudku), vzetí v úvahu všech připomínek a zprávy při konečném rozhodnutí, informování veřejnosti.

Směrnice EIA stanoví které druhy projektů mají být předmětem posouzení EIA, jaký proces má následovat a co má být jeho obsahem.

Po podpisu Aarhuské úmluvy v roce 1998 přijala EU Směrnici 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, která mimo jiné doplňuje a uvádí do souladu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně také Směrnici o EIA. Úprava Směrnice EIA je náplní článku 3.
(Více viz sekce Aarhuská úmluva a EU)

O EIA a také SEA v EU se dozvíte také na tématických stránkách Evropské komise.


Související odkazy:
EIA centra v členských státech EU
Environmental Assessment (stránky Komise k EIA a SEA)

Související zákony:
Směrnice kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA)
Směrnice o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA)
Směrnice o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí


Související zprávy:

25.1.2012 - Spalovna odpadů v Chotíkově by měla dostat červenou
Úroveň posudku vlivu na životní prostředí (EIA) pro plánovanou spalovnu v Chotíkově považuje Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) za překvapivě špatnou, a proto na dnešním veřejném projednání navrhne vydání negativního stanoviska k záměru. Autor posudku se nezabýval významnými vlivy, ignoroval připomínky veřejnosti žádající posouzení variant s ekologicky vhodnějšími metodami nakládání s odpady a dokonce zpochybnil základní principy odpadové politiky v České republice a v Evropské unii.
kategorie: Účast na rozhodování

9.10.2009 - Proces posuzování vlivů za životní prostředí je stále nedostatečný
Česká republika čelí mnoha žalobám. Jedna z nich kritizuje nedostatečnou možnost veřejnosti dosáhnout soudní ochrany svých práv. Na základě této žaloby měla být přijata legislativní změna, která by současný stav zlepšila. Místo toho však dnes senátoři schválili novelizaci, která situaci naopak výrazně zhoršuje.
kategorie: Účast na rozhodování

11.9.2008 - Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvrací žalobu proti České republice
Vláda na své dnešní schůzi schválila návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kterou předložilo Ministerstvo životního prostředí. Novela byla nutná jako reakce na řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství (ES), které vede Evropská komise proti České republice již od roku 2006.
kategorie: Účast na rozhodování

10.7.2008 - Záměr výstavby golfového hřiště v Klánovicích musí projít kompletní EIA
V pátek 4. července 2008 ukončilo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení k záměru „Výstavba golfového hřiště Praha, Klánovice“.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

15.8.2007 - Novela zákona o EIA ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení
Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. prochází zkráceným meziresortním připomínkovým řízením. Připomínky je možné zasílat do 17.8.2007 na e-mailovou adresu: Martina_Synkova@env.cz.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování



VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu




Za správnost textu odpovídá Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit