Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Penny Market na hřišti

„Z pohledu etického a morálního je více než zřejmé, že mnohé prodejní řetězce se v podmínkách východní Evropy chovají neseriózně, arogantně. Využívají stávajícího ekonomického, sociálního a hlavně politického klimatu, který jim neklade žádné překážky, spíše naopak.“ (z jedné z mnoha reakcí otištěných v novinách Nové Přerovsko).

Případová studie popisující plánovanou stavbu Penny Marketu v Přerově a snahy odpůrců stavby o její zrušení.

  1. Výsledek je skoro půl na půl
  2. Výhodná nabídka?
  3. Pro a proti
  4. Ankety, referenda, průzkumy…
  5. Občané vs. radnice
  6. Uvidíme

Výsledek je skoro půl na půl

Na jaře 2003 se stal Přerov dalším z rychle rostoucí řady měst, ve kterých se občané tvrdě střetli se svou radnicí a investorem kvůli plánu na výstavbu nového supermarketu (v tomto případě se jedná o prodejnu Penny Market). V době vzniku příspěvku (počátek roku 2004) se zdá, že mírně navrch mají odpůrci stavby. Ti uspěli u krajského soudu s podnětem na vydání předběžného opatření, které do rozhodnutí soudu o (ne)platnosti zrušení referenda zakazuje radnici manipulovat s pozemky, na kterých má stavba stát. Navíc v telefonické anketě zorganizované městem, která měla být jakousi náhradou za zrušené referendum, se proti výstavbě Penny Marketu postavilo 54,7% oslovených. Přesto je výsledek nejistý, jak ostatně vyplývá z výroku nejaktivnějšího propagátora stavby, místostarosty Martina Kučery (ODS): „Výsledek je skoro půl na půl. Nyní se mi bude již lépe spát při prosazování záměru stavby Penny Marketu.“ (MFD, 3.12. 2003).

[Výsledek je skoro půl na půl] [Výhodná nabídka?] [Pro a proti] [Ankety, referenda, průzkumy…] [Občané vs. radnice] [Uvidíme]Za správnost textu odpovídá Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit