Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Demonstrace

Svolavatel demonstrace - občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob, která svolává shromáždění. Svolavatel sám nebo s pomocí pořadatelů dává účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.

Pořadatel - určuje podle svého uvážení svolavatel. Pořadatel musí být starší 18 let.

Přestupek – zaviněné protiprávní jednání, které představuje „minimální“ nebezpečnost pro společnost a je výslovně označeno v zákoně jako přestupek. Druhy přestupků jsou uvedeny v několika zákonech, zejména pak v zákoně o přestupcích.

Trestný čin – zaviněné protiprávní jednání, které má vyšší společenskou nebezpečnost než přestupek. Za trestné činy je možno považovat pouze činy výslovně uvedené v trestním zákoně, kde jsou stanoveny i znaky trestného činu.

Policista – veřejný činitel, jehož práva a povinnosti upravuje zejména zákon o Policii ČR a zákon o služebním poměru příslušníků Policie ČR.Jeho práva a povinnosti jsou rozsáhlejší než práva a povinnosti strážníků.

Strážník – jde o zaměstnance obce. Práva a povinnosti tohoto veřejného činitele upravuje zákon o obecní policii. Ve srovnání s policií jsou jeho práva omezenější.

Podání vysvětlení (§ 12 zákona o Policii ČR) – policista vás může vyzvat, abyste se ve stanovenou dobu dostavili na jím určené místo a podali potřebné vysvětlení v případě, že byste mohli přispět k odhalení přestupku a jeho pachatele, či hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí. Odepřít vysvětlení můžete v případě, že byste tím sourozenci, příbuznému v pokolení přímém či jiným osobám v rodinném či obdobném poměru způsobili nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Podání vysvětlení při odhalování přestupku či jiného správního deliktu může požadovat také strážník.

Zajištění – zvláštní termín policejního zákona (§ 14) – zajistit vás může pouze policista, a to pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek; pokusíte-li se o útěk při předvedení; jste přistiženi při páchání přestupku a je důvodná obava, že budete v protiprávním jednání pokračovat nebo mařit objasnění přestupku

Předvedení – na policejní stanici můžete být předvedeni pouze, pokud nejste ochotni či schopni prokázat svoji totožnost, pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek, při nevyhovění výzvy k podání "potřebných" vysvětlení a pokud jste přistiženi při páchání přestupku či trestného činu.

Zadržení – nebylo-li vám do 24 hodin po vašem „odchycení“ policistou sděleno, že jste „zadrženi“, musíte být propuštěni. Zadrženi můžete být jedině pokud vám bylo sděleno obvinění z trestného činu a existuje důvod pro vzetí do vazby.

Veřejný pořádek – tento pojem není definován v žádném právním předpisu. V rámci policejní činnosti jej můžeme charakterizovat jako dodržování pravidel chování podle právních norem a společenských zvyklostí. Města a obce upravují náležitosti veřejného pořádku vyhláškami, mnohdy značně rozdílně. těmito vyhláškami ovšem není možné omezovat práva vyplývající ze zákonů a Ústavy.

Související zprávy

24.3.2011 - IuRe podá podnět ke kontrole zabezpečení osobních údajů při sčítání lidu
Občanské sdružení Iuridicum Remedium podá podnět k prošetření postupu anonymizace formulářů při sčítání lidu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Protichůdná vyjádření představitelů ČSÚ pokud jde o okruh údajů, které mají být z formulářů při anonymizaci odstraněny, a jejich neochota informovat otevřeně veřejnost o tom, co se bude dít s osobními údaji občanů, totiž vyvolávají podezření, že naše data nepředáváme do správných rukou.
kategorie: Účast na rozhodování

19.11.2008 - Spor o D8 se podruhé přesouvá na Nejvyšší správní soud
Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podaly k Nejvyššímu správnímu soudu druhou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, který v září podruhé zamítnul jejich žalobu proti územnímu rozhodnutí pro dálnici D8 přes České středohoří. Stěžovatelé v ní upozorňují, že soud se správně nevypořádal se čtyřmi námitkami žaloby a navíc nerespektoval ani právní názor NSS, který v únoru první rozsudek krajského soudu zrušil.
kategorie: Účast na rozhodování

13.11.2008 - Nejvyšší správní soud územní plán zrušil. Praha přesto okruh ani letiště nevzdává.
Nejvyšší správní soud před několika dny kvůli mnoha závažným pochybením úředníků zrušil část územního plánu Prahy. Tímto průlomovým rozhodnutím soud potvrdil, že změny územního plánu byly připraveny v rozporu se zákony. Přesto ale Praha svůj boj o novou ranvej a Pražský okruh (v tzv. jižní variantě přes Suchdol) v žádném případě nevzdává. V tichosti a bez většího zájmu připravuje tzv. zásady územního rozvoje, které znovu obsahují oba kontroverzní návrhy.
kategorie: Účast na rozhodování

4.11.2008 - Hyundai spouští výrobu, kraj ani vláda sliby nedodrželi
V pondělí dne 3. listopadu spustila výrobu nošovická automobilka Hyundai. Rychlou výstavbu na Moravě největšího automobilového závodu umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby –mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi.
kategorie: Účast na rozhodování

31.10.2008 - Poselství občanů Prahy primátorovi: nechceme stadion ani oceanárium na Letné!
Před rokem v září roku 2007 zahájili aktivní občané Prahy 7 spolu s místní organizací Strany zelených kampaň Zachraňme Letnou. Nedílnou součástí kampaně byl i sběr podpisů občanů pod výzvu zastupitelům hl. města Prahy a Prahy 7 proti výstavbě oceanária a národního fotbalového stadionu na Letné.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz