Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí - Odkazy

 • Centrum pro podporu občanů - sdružení Arnika
  Program sdružení Arnika, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Od svého počátku dodnes pomohlo Centrum založit desítky nových občanských sdružení. V řadě případů se místním občanům podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, dopravní stavby či lomy. V rámci programu Arnika také organizuje semináře, vydává metodické příručky. Na stránkách najdete i některé konkrétní kauzy, informace, kde Arnika pomáhá, nabídku příruček.
  http://cepo.arnika.org
 • EIA a SEA na stránkách Ministerstva životního prostředí
  Na stránkách legislativa ČR a EU vztahující se k EIA a SEA, odkazy na oficiální informační systémy EIA a SEA, oznámení o zpracovávaných dokumentech.
  http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/eia_sea
 • Ekobrána.cz
  Stránky pro občany z Jihomoravského kraje, které nmabízejí možnost hlouběji se informovat a zapojit se do rozhodování o projektech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prostředí. Mezi projekty může patřit např. výstavba hypermaketů, budování komunikací, ohrožení rostlinných či živočišných druhů apod.). Stránky provozuje sdružení Nesehnutí a mají tyto sekce: případy, ekoporadna, informace a dokumenty, [nejen] pro mládež, odkazy.
  http://www.ekobrana.cz/
 • Informační systém EIA
  Oficiální informační systém. Jsou zde k dispozici záznamy o všech EIA v ČR - procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Systém je rozdělen do těchto sekcí: Záměry na území ČR, Záměry mimo území ČR, Autorizované osoby, Legislativa, Pokyny a sdělení. Součástí jsou vždy všechny dokumenty související s procesem. Provozuje jej CENIA.
  http://www.ceu.cz/eia/is/
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - v katalogu odkazů Ekolink
  Katalog Ekolink je součástí katalogu občanské společnosti Kormidlo.
  http://ekolink.cz/index.shtml?apc=c2a-_-_--eia&cat=152
 • Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA / SEA - na stránkách CENIA
  Obsahuje mj. Informační systém EIA (http://www.ceu.cz/eia/is/) a Informační systém SEA, které informují o všech probíhajících procesech EIA a SEA v ČR včetně příslušných dokumentů. Samostatný oddíl je věnován všem legislativním předpisům, včetně vyhlášek a metodických pokynů, zkouškám odborné způsobilosti pro autorizované osoby aj.
  http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/home_EIA-SEA

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit