Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí - Zákony

Základním právním předpisem upravujícím proces posuzování vlivů na životní prostředí záměrů (EIA) a koncepcí (SEA) je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Tento zákon nahradil na začátku roku 2002 zákon z roku 1992 a používá se pro posuzování záměrů předložených po 1. 1. 2002. V roce 2004 byla jako zákon č. 93/2004 Sb. přijmuta novela zákona 100/2001, která především doplnila do zákona posuzování koncepcí a uvedla zákon do souladu se směrnicemi EU.
V praxi se může hodit také metodický pokyn MŽP pro zpracování přílohy č. 3 zákona - Náležitosti oznámení.

Vyhláška kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení ()
VYHLÁŠKA kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí ()
VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA + SEA) ()
ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit