Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Návštěva úřadu, poslance v EU - Jak na to

Návštěva úřadu, poslance v EU


I přesto, že jsou evropské instituce poněkud dál, než naše národní a regionální úřady, může být někdy užitečné se vypravit přímo do jejich sídla nejčastěji v Bruselu. Ať již na nějaké jednání, veřejné slyšení pořádané institucí, nebo proto, abychom se setkali s konkrétním představitelem či úředníkem této instituce a vysvětlili mu náš problém či stanovisko. Každému takovému setkání by měl samozřejmě předcházet nějaký kontakt, domluva – pomocí e-mailu, internetu či telefonu.

Důležité je oslovit s vaší věcí toho správného člověka a zároveň být na návštěvu dobře připraven. Nejlépe, pokud vyjadřujete názor nějaké skupiny lidí či zavedené organizace, kterou úředníci v Bruselu již znají. V tom vám mohou pomoci zkušenosti a kontakty získané např. od organizací působících v Bruselu, či lidí, kteří již takovou zkušenost získali.

Kontaktovat můžete především poslance EP, jejich asistenty či zaměstnance stranických sekretariátů, zaměstnance jednotlivých ředitelství Evropské komise, zástupce v EHSV či jeho sekretariát.

Vedle adresářů na stránkách jednotlivých institucí existuje také IDEA - elektronický adresář evropských institucí. Můžete v něm hledat dle organizační jednotky instituce, dle jména osoby, nebo se pohybovat v jednotlivých hierarchických úrovních.

Níže najdete praktické informace, jak instituce v Bruselu navštívit.

Další informace o tom, Jak komunikovat s EU, najdete v samostatné sekci.

Návštěva Evropského parlamentu

Kontaktujte svého poslance

Pokud chcete osobně kontaktovat poslance v EP, je třeba předem individuálně domluvit návštěvu přímo s ním nebo prostřednictvím jeho asistenta. Do budov parlamentu, pokud nemáte propustku, se bez jejich doprovodu nedostanete.
Seznam poslanců EP nabízí e-mailovou adresu, fax a poštovní adresu a také odkaz na vlastní webovou stránku, pokud ji poslanec má.

Každý poslanec je členem některého parlamentního výboru podle oblasti, kterou se zabývá. Je proto potřeba se obracet na poslance, který se vaším tématem zabývá.

Kontaktovat české europoslance můžete také prostřednictvím jejich poslaneckých kanceláří v ČR. Přehled kanceláří europoslanců v jednotlivých městech ČR naleznete na stránkách evropsky-parlament.cz.

Více informací, jak osobně kontaktovat poslance EP můžete získat v pražském informačním centru EP.

Evropský parlament vydává pro častější přístup do svých budov dlouhodobé propustky. V současné době je jejich držitelem více než 15 tisíc osob, z nichž je podstatná část lobbyistů, a také řada zástupců nevládních organizací. Prospustka umožňuje vstup do parlamentu bez nutnosti doprovodu poslancem či jiným zaměstnancem. Nyní je systém vydávání propustek upravován. Bude platit pravidlo maximálně 4 propustek pro jednu organizaci (dosud to bylo 6). Uvažuje se také o vytvoření databáze osob, které navštěvují budovy EP méně často. Pro ně bude vytvořen zvláštní vstup, kterým budou moci projít pouze na základě předložení identifikační karty (např. OP) bez nutnosti doprovodu poslance.

V Kodexu Evropského parlamentu (Code of Conduct - Guide to the obligations of officials and servants of the European Parliament) je možné najít také základní pravidla pro jednání s věřejností - včetně otevřenosti úřadu, přístupu k dokumentům, vyřizování stížností.

Více informací o komunikaci s EP najdete v sekci Jak komunikovat s EU.

Individuální a skupinové návštěvy

Oddělení pro návštěvy a semináře přijímá skupiny občanů ve všech třech pracovních místech Evropského parlamentu – v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku - Více informací o návštěvách v EP. Prohlídka pro skupiny je umožněna za stejných podmínek jako pro jednotlivce. O návštěvu a další informace lze požádat vyplněním formuláře na stránkách EP.

Pokud chcete navštívit plenární zasedání EP (viz kalendář) dostavte se v době zasedání ke vchodu pro návštěvníky (viz mapa). Pro registraci s sebou přineste průkaz totožnosti, pas nebo řidičský průkaz. Na každém zasedání je omezený počet míst pro návštěvníky na jednu hodinu. Návštěvníci musí být starší 14 let.

Kontaktní adresy budov EP a mapy.

Návštěva Evropské komise

Jestliže chcete navštívit někoho z pracovníků Komise, měli byste si nejdříve domluvit schůzku. Důležité je obracet se s vaší věcí na správného člověka a správné ředitelství (DG). Tedy například s problémem týkajícím se životního prostředí ve vaší zemi na úředníka, který má na starosti dané téma a vaši zemi na ředitelství pro životní prostředí (DG Environment). Chcete-li podat stížnost na porušení právního řádu ES členským státem, je také vhodné před tím navázat kontakt a prodiskutovat svou stížnost s osobou, která je v příslušném ředitelství (DG), kterého se téma týká, odpovědná za příslušný členský stát.

Užitečné stránky:
Sekce Stížnost Evropské komisi tohoto portálu.
Sekce Jak komunikovat s EU tohoto portálu.
Adresář zaměstnanců Komise. Adresu pracovníků EK můžete také získat prostřednictvím e-mailu: address-information@cec.eu.int
Instrukce pro písemný kontakt
Seznam a mapa budov Evropské komise v Bruselu
European Commission Directory - Seznam zaměstnanců Komise s kontakty podle jednotlivých rezortů.
Contact Guide by Commissione Activity – E-mailové kontakty na jednotlivé rezorty.

Individuální a skupinové návštěvy

Pokud chcete navštívit Evropskou komisi jako návštěvník, měli byste nejdříve kontaktovat oddělení pro kontakt s veřejností, které má na starost obecnou prezentaci a skupinové návštěvy. Informační návštěvy Komise jsou bezplatné, avšak díky vysokému zájmu o návštěvy mezi veřejností je třeba zaslat žádost nejméně dva měsíce před datem návštěvy. Skupina se musí skládat nejméně z 15 lidí. Program prezentací je různý – od obecných dvouhodinových prezentací až po vysoce specializované dvoudenní návštěvy. Mluvčí zastupující EK jsou vybíráni podle požadavků a speciálních zájmů návštěvníků.
Adresa a kontakty: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, "Visits" - VM18 00/16, B-1049 Brussels, tel. +32 (0)2 296 54 50, fax +32 (0)2 299 45 77, e-mail: eac-vgp@cec.eu.int.

Návštěva Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC, EHSV)

Výbor má celkem 317 členů, kteří jsou jmenováni na 4 roky s možným opakováním, a kteří jsou rozděleni do tří skupin – zaměstnanci, zaměstnavatelé a NNO. Výbor má celkem 7 tématických sekcí, každý člen EHSV je členem alespon jedné z těchto sekcí.

Pokud se chcete s konkrétním tématem či stanoviskem obrátit na EHSV, je nejlépe kontaktovat národního zástupce a to toho, který je zástupcem vhodné skupiny a případně je členem vhodné tématické sekce.

Česká republika má v EHSV 12 zástupců – z každé skupiny čtyři. O českých zástupcích v EHSV se více dozvíte v sekci Jak komunikovat s EU.

Seznam všech členů EHSV s kontakty

EHSV mohou navštěvovat skupiny návštěvníků, členové různých organizací či NNO a také studenti, kteří se zajímají o evropskou problematiku. EESC vítá zejména návštěvy zájemců z nových členských států EU.

Pokud chcete navštívit EHSV, kontaktujte nejdříve vedoucí odboru pro prezentaci a návštěvy (tel. +32.2.546.81.82) nebo prostřednictvím e-mailu susanna.ritari@esc.eu.int Žádosti o návštěvu je nutné zaslat nejméně tři týdny předem s informací o jazyce pro komunikaci, datem návštěvy a počtem účastníků. Pokud se nejedná o specializovanou návštěvu, tak je prezentace EHSV zaměřená na informování o své struktuře a aktivitách a o roli EHSV v procesu rozhodování EU. Prezentace trvá zhruba 1 – 2 hodiny.

Budova EHSV je na adrese: 99, rue Belliard, B-1040 BRUSSELS. Tel: +32 (0)2 546 90 11, Fax: +32 (0)2 513 48 93.


Návštěva Parlamentu Velké Británie

Britští občané by měli nejdříve kontaktovat jejich místního člena parlamentu. Pokud není jasné, který z členů parlamentu je zastupuje, měli by kontaktovat House of Commons Information Office nebo použít vyhledávací servis na stránkách britského parlamentu.

Příslušný člen parlamentu potom obvykle zajistí prohlídku v angličtině či jiném jazyce. Žádosti by měly být zasílány v co největším předstihu. Kontaktní adresa je: House of Commons, Westminster, London SW1A 0AA.

Kvůli nedávným změnám v obou komorách parlamentu nemohou návštěvníci z ostatních zemí navštívit parlament během běžné pracovní doby, ale pouze během letních parlamentních prázdnin, které obvykle začínají v červenci.
Více informací o letním provozu parlamentu.

Zahraniční návštěvníci mohou nicméně navštěvovat debaty v obou komorách parlamentu.

Více informací najdete na těchto stránkách:
Visits to the Gallery of the House of Commons
Visits to the Gallery of the House of Lords

Návštěva německého parlamentu

Pokud chcete navštívit německý parlament, napište nejdříve žádost: Deutscher Bundestag, - Besucherdienst -, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, fax +49 (0)30 - 227 30 027. V žádosti uveďte datum a čas, kdy si přejete navštívit parlament, počet návštěvníků a služby, o které se zajímáte. Dále maximálně dva náhradní termíny návštěvy, poštovní adresu, telefon a/nebo e-mail. Z důvodu velkého množství žádostí a omezené kapacity nemohou zaměstnanci parlamentu vyhovět všem požadavkům.

Kromě běžné informační prohlídky parlamentu s průvodcem lze navštívít i plenární zasedání parlamentu. To lze pozorovat „živě“ z galerie pro veřejnost a program pro skupiny a jednotlivce trvá zhruba jednu hodinu.

Za určitých podmínek mohou členové parlamentu pozvat návštěvnické skupiny (nejméně 10 účastníků) na studijní návštěvu či na návštěvu plenárního zasedání.

Více informací:
Visiting the German Bundestag in Berlin

Pokud se chcete obrátit přímo na konkrétního člena německého parlamentu, seznam všech členů s kontkaty v abecedním pořadí najdete na těchto stránkách.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   4. 10. 2005 honajzer
otazka
 Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit