Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Nákupní a zábavní Centrum Černý Most a jeho jednání s lidmi v sousedství

Ráda se podělím o zkušenosti občana Prahy 14, který bydlí v sousedství údajně tolik prospěšného Centra Černý Most (dále jen CČM). Bez přehánění mohu říci, že Centrum, které se prezentuje jako místo vhodné pro volný čas rodin a dětí, a podle svých vyjádření podporuje kulturu a charitu, zcela bezskrupulózně jedná s lidmi žijícími v domech vedle Centra. CČM léta porušuje zákony, lidem z obytných domů v okolí, kteří požadují jejich dodržování, vyhrožuje, šikanuje je a vydírá a spoléhá se na pasivitu příslušných orgánů, v první řadě úřadu městské části Praha 14. Věřím, že čtenáře zaujme alespoň pár případů vskutku „ze života“, které se snažíme se sousedy v domě řešit.

V nejbližším okolí Centra ČM se nachází tři domy s přibližně 350 byty, které ve většině případů vlastní jednotliví nájemníci. Ti mají podle zákona své volené orgány, které je zastupují při jednání navenek. Níže uvedené případy vychází ze zkušenosti s prací v těchto orgánech.

Autorka vystudovala obor provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě a právo na Právnické fakultě UK. Pracovala pro občanské sdružení Ekologický právní servis a Liga lidských práv, v současné době pracuje ve Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva.

  1. Přispějte na údržbu našich pozemků
  2. Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo
  3. Stavba zábavního centra
  4. Jak z toho ven?

Přispějte na údržbu našich pozemků

Ráda se podělím o zkušenosti občana Prahy 14, který bydlí v sousedství údajně tolik prospěšného Centra Černý Most (dále jen CČM). Bez přehánění mohu říci, že Centrum, které se prezentuje jako místo vhodné pro volný čas rodin a dětí, a podle svých vyjádření podporuje kulturu a charitu, zcela bezskrupulózně jedná s lidmi žijícími v domech vedle Centra. CČM léta porušuje zákony, lidem z obytných domů v okolí, kteří požadují jejich dodržování, vyhrožuje, šikanuje je a vydírá a spoléhá se na pasivitu příslušných orgánů, v první řadě úřadu městské části Praha 14. Věřím, že čtenáře zaujme alespoň pár případů vskutku „ze života“, které se snažíme se sousedy v domě řešit.

V nejbližším okolí Centra ČM se nachází tři domy s přibližně 350 byty, které ve většině případů vlastní jednotliví nájemníci. Ti mají podle zákona své volené orgány, které je zastupují při jednání navenek. Níže uvedené případy vychází ze zkušenosti s prací v těchto orgánech.

Majitelem pozemků mezi obytnými domy je CČM. Zatímco svá práva plynoucí z vlastnictví uplatňuje velice intenzivně, povinnosti, které s sebou vlastnictví nese, plní jen neochotně a trvale usiluje o to, aby náklady na údržbu jejich pozemků platil někdo jiný. Od počátku například od obyvatelů v sousedních domech požaduje, aby se podíleli na úhradě nákladů na údržbu zeleně na pozemcích CČM, i když jim to žádný předpis ani smlouva neukládá. To jsme odmítli, neboť CČM se k nám chová zjevně nepřátelsky a jedná z pozice síly. Pomineme-li, že společnost s milionovými obraty požaduje od svých sousedů - občanů a jejich rodin – jakýkoli příspěvek na údržbu svého majetku, zarážející byla i kalkulace nákladů předložená CČM – podle jedné z prvních verzí byla roční částka na údržbu takové výše, že představitelé CČM nebyli schopni její položky vysvětlit a výše v dalších „nabídkách“ se od sebe podstatně lišily.

Po odmítnutí majitelů bytů spolufinancovat údržbu zeleně přestalo CČM v loňském i předloňském roce na těchto pozemcích sekat trávu, ačkoli mu to ukládá zákon o hlavním městě Praze. Po našich opakovaných stížnostech a upozorněních na důsledky nesekání trávy – zastínění oken v přízemí, výskyt alergií z trav – přiměl odbor životního prostředí Centrum pozemek posekat. Je spravedlivé podotknout, že letos jsou zatím pozemky udržovány uspokojivě.

Přívod vody k domům je technicky řešen tak, že „mezidodavatelem“ je CČM. Na jaře roku 2000 vyzval ředitel CČM Milan Klégr sousední domy k uzavření nové smlouvy o dodávce vody. Uvedl, že k regulované ceně vody si vodárny účtují až 10 % přirážky na ztráty a že CČM bude účtovávat stejné navýšení i nám. Předpokládali jsme, že vodárny si neúčtují víc, než jim cenové předpisy dovolují, a byli jsme připraveni takto převzatý mechanismus tvorby ceny akceptovat a spíše z formálních důvodů jsme požádali o kopii příslušného dokladu (faktury, smlouvy) o způsobu kalkulace navýšení. To ovšem ředitel Klégr nebyl schopen předložit. Podmínky CČM si namísto toho vynucoval pohrůžkami o zastavení dodávek vody. Ačkoli šlo o zcela zřejmé vyhrožování, na většinu zástupců vlastníků bytů zapůsobilo a považuji za velký úspěch, že se nám podařilo nakonec ve smlouvě sjednat jen pětiprocentní „výpalné“.

[Přispějte na údržbu našich pozemků] [Přesvědčovací taktika CČM – když nám nevyhovíte, vypneme vám světlo] [Stavba zábavního centra ] [Jak z toho ven?]Za správnost textu odpovídá Helena Svatošová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit