Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Demonstrace

Svolavatel demonstrace - občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob, která svolává shromáždění. Svolavatel sám nebo s pomocí pořadatelů dává účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.

Pořadatel - určuje podle svého uvážení svolavatel. Pořadatel musí být starší 18 let.

Přestupek – zaviněné protiprávní jednání, které představuje „minimální“ nebezpečnost pro společnost a je výslovně označeno v zákoně jako přestupek. Druhy přestupků jsou uvedeny v několika zákonech, zejména pak v zákoně o přestupcích.

Trestný čin – zaviněné protiprávní jednání, které má vyšší společenskou nebezpečnost než přestupek. Za trestné činy je možno považovat pouze činy výslovně uvedené v trestním zákoně, kde jsou stanoveny i znaky trestného činu.

Policista – veřejný činitel, jehož práva a povinnosti upravuje zejména zákon o Policii ČR a zákon o služebním poměru příslušníků Policie ČR.Jeho práva a povinnosti jsou rozsáhlejší než práva a povinnosti strážníků.

Strážník – jde o zaměstnance obce. Práva a povinnosti tohoto veřejného činitele upravuje zákon o obecní policii. Ve srovnání s policií jsou jeho práva omezenější.

Podání vysvětlení (§ 12 zákona o Policii ČR) – policista vás může vyzvat, abyste se ve stanovenou dobu dostavili na jím určené místo a podali potřebné vysvětlení v případě, že byste mohli přispět k odhalení přestupku a jeho pachatele, či hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí. Odepřít vysvětlení můžete v případě, že byste tím sourozenci, příbuznému v pokolení přímém či jiným osobám v rodinném či obdobném poměru způsobili nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Podání vysvětlení při odhalování přestupku či jiného správního deliktu může požadovat také strážník.

Zajištění – zvláštní termín policejního zákona (§ 14) – zajistit vás může pouze policista, a to pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek; pokusíte-li se o útěk při předvedení; jste přistiženi při páchání přestupku a je důvodná obava, že budete v protiprávním jednání pokračovat nebo mařit objasnění přestupku

Předvedení – na policejní stanici můžete být předvedeni pouze, pokud nejste ochotni či schopni prokázat svoji totožnost, pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek, při nevyhovění výzvy k podání "potřebných" vysvětlení a pokud jste přistiženi při páchání přestupku či trestného činu.

Zadržení – nebylo-li vám do 24 hodin po vašem „odchycení“ policistou sděleno, že jste „zadrženi“, musíte být propuštěni. Zadrženi můžete být jedině pokud vám bylo sděleno obvinění z trestného činu a existuje důvod pro vzetí do vazby.

Veřejný pořádek – tento pojem není definován v žádném právním předpisu. V rámci policejní činnosti jej můžeme charakterizovat jako dodržování pravidel chování podle právních norem a společenských zvyklostí. Města a obce upravují náležitosti veřejného pořádku vyhláškami, mnohdy značně rozdílně. těmito vyhláškami ovšem není možné omezovat práva vyplývající ze zákonů a Ústavy.

Související zprávy

3.3.2014 - Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí
Magistrát měl do konce roku 2013 prověřit, jak pomoci Praze od problémů po zprovoznění Blanky, ale zaspal. Iniciativa Auto*Mat kvůli tomu interpelovala náměstka Nouzu, ale ten má dost času i na odpovědi. Na dotazy totiž chce odpovědět písemně do 30 dní.
kategorie: Účast na rozhodování

7.2.2014 - Chalupova vyhláška ohrožuje stromy. Je nelegální, potvrdil ombudsman
Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice.
kategorie: Účast na rozhodování

10.1.2014 - Děti Země žalují ŘSD ČR za utajování informací o D8
První letošní žaloba Dětí Země směřuje proti dálnici D8, kterou se od roku 2007 snaží Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českém středohoří postavit. Důvodem jejího podání je utajení rozsahu právní činnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři při zastupování ŘSD ČR v deseti soudních řízeních.

kategorie: Účast na rozhodování

6.1.2014 - Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety
V rozporu s veřejnou prezentací aktualizace územního plánu navrhuje Magistrát města Brna v textu závazné vyhlášky, aby se v zeleni a lesích mohly stavět supermarkety. O rekreačních parcích je zde jedna neurčitá věta, která jejich vznik nezajistí.
kategorie: Účast na rozhodování

9.12.2013 - Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí
Krajský úřad v Pardubicích zrušil dne 28. listopadu 2013 územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal Městský úřad Přelouč dne 17. prosince 2012. Úspěšné odvolání podala občanská sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země. Krajský úřad stavebnímu úřadu především vytknul, že se pečlivě a přesvědčivě nezabýval všemi námitkami obou občanských sdružení, čímž závažným způsobem porušil zákon. Územní řízení probíhá devět let a územní rozhodnutí bylo zrušeno již třikrát.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz