Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Veřejné shromáždění - Zákony

Listina základních práv a svobod ()
§ 1-Čl. 44 23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Nařízení Rady hl.m.Prahy o místě, kde lze konat shromáždění bez oznámení ()
Právní předpis hl. m. Prahy č. 19/2004 - Nařízení, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

Správní řád ()
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení - Správní řád

Trestní řád (141/1961 Sb.)
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákon ()
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o obecní policii ()
ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii.

Zákon o Policii ČR ()
ZÁKON České národní rady ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky.

Zákon o právu shromažďovacím ()
Zákon ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím.

Zákon o přestupcích ()
Zákon České národní rady ze dne 17. května 1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz