Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Založení občanského sdružení - Zákony

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty ()

Zákon o sdružování občanů ()
ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů.

Zákon o správě daní a poplatků ()
337/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků

Zákon o správních poplatcích ()
634/2004 Sb. Zákon Ministerstva financí ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

Zákon o účetnitví ()


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit