Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Účast ve správním řízení - Zákony

Atomový zákon (18/1997 Sb)
ZÁKON ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Horní zákon (44/1988 Sb)
ZÁKON ze dne 19. dubna 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu (498-503/2006 a 526/2006 )

Správní řád (500/2004 Sb.)
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení - Správní řád

Stavební zákon (183/2006 Sb.)
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vodní zákon (254/2001 Sb.)
ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o integrované prevenci (IPPC) (76/2002 Sb. )
Zákon ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (78/2004 Sb. )
ZÁKON ze dne 22. ledna 2004 o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb. )
ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz